Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Syftet med Personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Samma syfte har GDPR -The General Data Projection Regulation med det tillägget att företagen måste kunna visa hur det hanterar uppgifterna på ett säkert sätt.  GDPR innebär att behandling av personuppgifter bara få ske i samtycke och att uppgifterna får inte användas för något annat syfte än vad individen gett samtycke till.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

De personuppgifter som behandlas utgörs av  de uppgifter du som kund delgav i samband med att du bokat tjänster av oss. Vi för pappersjournaler efter varje behandling som innehåller vad vi behandlat och varför. I journalen finns endast din hälsostatus, ditt namn, adress och telefonnummer och  informationen förvaras säkert. 

Om du bokar tid via oss personligen behöver vi ett samtycke av dig, att det är ok att vi sparar dessa uppgifter under tiden du behandlas av oss. Samtycket skriver du under när du besöker oss vid din första behandling.

När du bokar tid för behandling via vårt bokningssystem samtycker du att uppgifter du lämnar får finnas i systemet. Uppgifterna lagras så länge du är kund hos oss. Du kan när som helst kontakta oss för att radera dina personuppgifter.

Dessutom använder vi personuppgifter som insamlats till marknadsföring via egna utskick.  Vi säljer inte dina personuppgifter vidare.

Vi hanterar säkerhet kring era personuppgifter med största respekt och tar hänsyn  till din integritet. Målet är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter hos oss.

KONTAKTA OSS

Har du frågor angående dina personuppgifter maila oss till kontakt@halsoguiden.net.

   
   tel: 0292-103 90            kontakt@halsoguiden.net           ©Copyright halsoguiden.net